/ Дарик Добрич
90 дела по жалби против действия на съдебни изпълнители са образувани в Окръжен съд-Добрич през 2017 г., сочат данните от годишния отчет на институцията. Броят им е почти идентичен спрямо предходната година и по-висок в сравнение с 2015 г., когато са били 81.
 
С изключение на едно, всички постъпили за разглеждане дела от този вид са приключили още същата година, като в 33 случая действията на съдебните изпълнители са счетени за законосъобразни и потвърдени от съда, а в 18 - отменени или изменени. Останалите 38 производства, образувани по този ред през миналата година, са били прекратени.
 
Действията на съдебните изпълнители се обжалват както от длъжниците по изпълнителни дела, така и от взискателите, коментира председателят на Окръжния съд Галатея Ханджиева. По съдебен път се оспорват оценките на изнесени на публична продан недвижими имоти, разпределението на събраните по изпълнителните дела суми, постановленията за възлагане на недвижими имоти, прекратяването и спирането на принудителното производство, отказите за приключване, постановления за разноски - неправилно изчислени такси и разноски за изпълнението.

В съда постъпват и жалби от длъжници, които смятат, че предприетите от съдебните изпълнители действия за принудително изпълнение на вземанията са били насочени върху несеквестируемо /неподлежащо на принудително изпълнение/ имущество - доходи, имоти или вещи.

„Всеки случай е различен и съдът отхвърля или уважава жалбата срещу действията на съдебни изпълнители въз основа на конкретните данни по делото“, отбеляза Ханджиева. Тя поясни, че жалбите се оставят без разглеждане, когато са процесуално недопустими.