/ Община Несебър
Община Несебър започва дейности по реставрация на емблематичната за града мелница, разположена на провлака, който свързва старата и новата част на Несебър.

Проектът на общината, който е преминал съгласувателни процедури с Министерството на културата, включва консервация, реставрация, експониране и адаптация на обекта.

Проектът е изцяло съобразен с автентичния облик на сградата, запечатан на фотоси от миналия век. Целта му е не само да съхрани  архитектурното и историческо наследство на Несебър, но и да  създаде усещане за едно общо интегрирано културно пространство, което да се впише в жизнения елемент на съвременната действителност.

Мелницата е построена през 19 век. Принадлежала е на несебърски граждани, които са напуснали града след спогодбата Моллов-Кафандарис. През 1929 година е демонтирана и в началото на 70-те години на 20 век е възстановена по автентични снимки и спомени на съвременници.

Проектът на общината включва пълна подмяна на обшивката от дъски, както и частични ремонтни дейности по конструктивните дървени елементи. Предвижда се и пълна подмяна на дъсчената обшивка на трискатния покрив.

Новата дървена обшивка по фасадата ще се изпълни от импрегнирани против атмосферни влияния дъски, като закрепването им няма да бъде видимо по повърхността.

При разкриване на дървената конструкция на фасадата, след демонтаж на дъсчената обшивка, ще бъдат подменени носещите дървени елементи, където  е необходимо.

Запазените ще се почистят и консервират. Прътите на перката, както и целият механизъм, също  ще се почистят и консервират. Във вътрешния обем на дървената част от мелницата се предвижда частична подмяна на счупени и изгнили части от дъсчените обшивки по стени и тавани, както и подмяна на изгнили дъски от дървеното дюшеме.

Каменната зидария на цилиндричното приземие на мелницата ще  се почисти преди да бъдат извършени консервационните дейности по настоящия проект. Ще бъде монтирана дървена стълба с площадка, извеждаща до вратата на фасада на мелницата.

След края на реставрационните дейности мелницата ще бъде отворена за посещение. Възстановяването на балкона ще даде възможност на посетителите да правят фотоси към Старинен град Несебър.

Във вътрешната част на обекта ще се изгради комбиниран мултимедиен център, представящ историята и развитието на града. Предвижда се още сградата да бъде използвана  за експониране на постоянни и пътуващи изложби.

Община Несебър е разработила проекти за реставрацията на още няколко от символните за града сгради с висока културна и историческа стойност.Това са: църквите „Свети архангели Михаил и Гавраил“ и „Христос Пантократор“ и вятърната мелница на северния бряг - до базиликата „Св. Богородица Елеуса“.

Проектите са съгласувани с Министерството на културата  и ще бъдат финансирани с европейски средства по програма „Региони в растеж“. Община Несебър носи огромната отговорност да съхранява и популяризира историческото наследство, които притежава.

Грижата за  архитектурните шедьоври, които правят града уникален, е приоритет за поколения местни управници, които са работили и работят за запазване на  автентичността и целостта на паметниците на световното културно богатство, отредили на Несебър място в престижния лист на ЮНЕСКО за обекти с общочовешко значение.