/ Веселин Максимов

Община Бургас ще привлече на работа ученици от Английската и Руската гимназии. Техният пръв ангажимент ще бъде да превеждат  новинарската секция в сайта на администрацията, съответно на английски и руски език.

Абитуриенти от Руската научиха за наркотиците

Всички кандидати, които бъдат одобрени и се включат в съвместния проект, ще получават награди от финансов характер. Учениците ще могат да разчитат и на редакцията на своите преподаватели.

Предстои подписване на официално споразумение за първата професионална реализация на учениците.