Тотална забрана за движението на животни
Тотална забрана за движението на животни / netinfo

АБХ е наложила тотална забрана за движение на едри и дребни преживни животни на територията на цялата страна, с изключение на случаите, в които се касае за клане на животни. Ограничено е пашуването в часовия диапазон от 19:00 до 8.00 часа.
Предприети са и действия за обработка с инсектициди на животновъдните обекти, торищата и местата за водопой на животните. Експертите от БАБХ припомнят, че при съмнения от страна на стопаните за наличие на болестта, те трябва да уведомят обслужващият фермата ветеринарен лекар, официален ветеринарен лекар обслужващ Общината или съответната контактна точка от съответната Земеделска служба на територията на общината.
Към момента заболяването е констатирано в 203 населени места в 17 области, като са засегнати 280 животновъдни обекта. Смъртността сред животните е около 20%, като към момента са умъртвени, или починали 723 овце.