/ netinfo

Да бъде демонтирана плоча с идеологически надпис, поставена на фасадата на Професионалната гимназия по механоелектротехника и електроника (ПГМЕЕ)-Бургас. Това предлагат в докладна записка общинските съветници Георги Дракалиев, Димитър Людиев, Петко Георгиев, Станимир Апостолов и Виолета Илиева.

В документа е записано, че учебните заведения в България са деполитизирани и в тях е забранено да се извършва политическа агитация и проповядване на каквато и да било идеология. В този дух е и текста на чл.11 ал.2 от Закона за предучилищното и училищно образование, който гласи: „В системата на предучилищното и училищно образование не се допуска налагането на идеологически и/или религиозни доктрини".

Това ясно и точно указва, че на територията на българските училища не може и не трябва по никакъв начин да бъдат провеждани агитация или поставяни агитационни материали, рекламиращи която и да било идеологическа доктрина или политически строй.      

Въпреки това, на фасадата на Професионалната гимназия по механоелектротехника и електроника в град Бургас продължава да стои плоча, съдържаща петолъчка и имената на осем души с надпис, указващ че са „загинали в борбата срещу капитализма и фашизма“.

Местоположението на тази плоча на самия главен вход на гимназията, пред ежедневния поглед на поколения ученици освен, че е недопустимо, е и изцяло противозаконно, тъй като нейният надпис по същество отразява пропаганда на една идеологическа доктрина.

Сградата на ПГМЕЕ-Бургас е публична общинска собственост, следователно на училищното ръководство е необходимо решение на Общински съвет-Бургас, за да бъде демонтирана въпросната плоча „Предложението няма за цел идеологическо противопоставяне, а само и единствено спазване на закона“, коментира Георги Дракалиев.