Студенти и 64-годишни юристи в състава на съдебните заседатели
Студенти и 64-годишни юристи в състава на съдебните заседатели / netinfo

Съдебните заседатели при Окръжен съд Бургас положиха клетва днес пред Общото събрание на съдиите. В името на народа те се заклеха да прилагат точно Конституцията и законите на Република България, да решават по съвест и вътрешно убеждение наказателните дела, да бъдат безпристрастни, обективни и справедливи.
Съдебните заседатели са предложени от Общинския съвет на община Бургас и определени с решение на общото събрание на Апелативен съд Бургас. Петгодишният им мандат започва в началото на 2015 г.
Заседателите избраха петчленен Съвет, който съдейства на ръководството на съда при организацията на работата им, при провеждане на обучения и други инициативи. Съдебните заседатели избраха за председател на Съвета Живко Панайотов - управител на общинска фирма и преподавател към Института по медиация.
Най-младият съдебен заседател в този състав Окръжен съд Бургас е на 23 години, а най-възрастният е на 64 години. В състава влизат юристконсулти и студенти.