/ МОСВ
На официална церемония „Първа копка“ е даден старт за изпълнението на обект „Реконструкция и изграждане на ВиК мрежата на жк. Меден Рудник“, което е първият етап от „Интегриран воден проект за област Бургас“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020”.

Обектът е на стойност близо 12,3 млн. лева. Бенефициент по проекта е „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД-Бургас, съобщиха от МОСВ.

Ремонт затваря за движение част от бургаска улица до 1 април

С инвестицията ще бъдат реконструирани 8,5 км водопроводна и 1,4 км канализационна мрежа. Ще бъдат изградени 3 км нова канализационна мрежа и две нови канални помпени станции в кв. „Меден Рудник и м.с. „Върли бряг“.

От подобреното водоснабдяване ще се възползват над 50 % от жителите на най-големия жилищен комплекс на града.

С изпълнението на проекта ще бъде осигурена непрекъснатост на водоподаването, ще се намалят броят на авариите и загубите на вода и с това ще се подобрят значително условията на живот на гражданите.