/ ThinkStock/Getty Images
Регионалната инспекция по околната среда и водите проведе открит урок на тема „Природоползване и екологични проблеми” с ученици от 11 клас на Профилираната гимназия за изучаване на чужди езици „Васил Левски”. Занятието се състоя в Пречиствателната станция за отпадъчни води в комплекс „Меден Рудник”.
 
Учениците се запознаха с работата на обекта и технологията на пречистване, разгледаха първичното стъпало, биобасейните и утаителите. Засилен интерес у тях предизвика посещението в лабораторията на пречиствателната станция, където наблюдават под микроскоп как се осъществява биологичното пречистване на водата.