/ БТА
Районната избирателна комисия в Бургас се произнесе по няколко жалби, предаде"Фокус".

Едната е подадена от кандидат за народен представител и касае неправомерно упражняване на вот в община Руен, допуснато от председателите на секционни комисии. След извършена проверка Районната избирателна комисия отхвърля жалбата като неоснователна.

Няколко други сигнала касаят неразрешена предизборна агитация в Бургас и Руен, вследствие на което РИК е разпоредила тези от тях, които са в разрез с Изборния кодекс, да бъдат премахнати.

В друга жалба се твърди, че машината за гласуване в една от секционните избирателни комисии в Бургас не е пломбирана по установения начин, както и че нито един от председателите не е наясно с попълването на различни по вид документи, отнасящи се за изборния ден. Този сигнал също е отхвърлен като неоснователен, след извършена проверка.

Жалби и сигнали в изборния ден, проблеми с машинния вот (ВИДЕО)

Друга жалба е подадена от застъпник на една от партиите, с която се твърди, че председателят на една от избирателните секции отказва да допусне техен застъпник в секцията. РИК – Бургас счита, че председателят на секцията напълно законосъобразно не е допуснал всички застъпници и упълномощени представители, с цел спазване на физическа дистанция от поне 1,5 м. съгласно предприетите противоепидемични мерки.

Друг сигнал касае извършена неправомерна агитация от една от партиите. Приложена е снимка, която съдържа изображение на чаша от вендинг автомат за инстантни напитки, върху която в бял квадрат е изписано число. РИК – Бургас провери сигнала и го отхвърли като неоснователен.

В следващата жалба се твърди, че в една от секционните комисии гласуването с бюлетини се извършва, като вотът на избирателя са полага с химикал, пишещ с черно мастило. След извършената проверка, жалбата е отхвърлена като неоснователна.

Според друг сигнал пред една от избирателните секции се извършва незаконна предизборна агитация от кмета на село Ясна поляна, за водене на разговори, насочващи към вот за представляваната от него политическа партия. Проверката на РИК определи жалбата за неоснователна.

Последната разгледана жалба е подадена от гласоподавател, който твърди, че бюлетината, с която е гласувано не е подпечатана от член на избирателната комисия.

Гласоподавателят твърди, че е пуснал бюлетината в избирателната кутия и гореописаната грешка е била установена след това, като след това е информирана. След проверка чрез проведен телефонен разговор с членовете посочената секция, проверяващите не установиха категорично описаните в жалбата нарушения, тъй като бюлетината е била вече пусната в избирателната кутия и в нея има и други бюлетини. Предвид, че поредния номер на бюлетината се откъсва и поставя в кутията с отрязъците, преди пускането и в избирателната кутия, не може да бъде установено коя е бюлетината отразяваща волята на жалбоподателката. Въпреки това РИК Бургас намира, че следва да укаже на секционната избирателна комисия да спазва стриктно разпоредбите на Изборния кодекс.
Агенция "Фокус"