Промени в ЗУТ ограничават правата на мажоритарно избрани кметове
Промени в ЗУТ ограничават правата на мажоритарно избрани кметове / netinfo

Министерството на регионалното развитие и благоустройството внася промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ), които касаят избора на главни архитекти на общините. В първоначалния вариант на искането на министерството, кметът на съответната община се задължава при съставяне на Комисия за избор на главен архитект да включи в състава й не по-малко от 30% представители на две организации - Камарата на архитектите в България (КАБ) и Съюза на архитектите (САБ). В последствие комисията към парламента смекчава текста и маха квотата от 30%, но задължава да бъдат включвани представители точно на тези две организации.
„Главният архитект е пряко подчинен на кмета и е основен инструмент за провеждане на политиката му. Отговорност за действията му носи изцяло градоначалникът. Така че е нормално кметът на общината да прецени начина, по който ще избере главния архитект. Включването на организации в комисията, и то точно на тези две, създава предпоставки в бъдеще главният архитект да им е „благодарен". Известно е, че той е длъжностното лице, което одобрява именно проектите на членовете на КАБ и САБ. А с промените това вече е крещящ конфликт на интереси", заяви от трибуната на парламента народният представител от Реформаторския блок Костадин Марков.
Според него промените в закона са вид лобизъм за Камарата и Съюза на архитектите, защото работата на главния архитект касае отношения и с много други браншови и неправителствени организации. Сред тях са Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и Камарата на строителите, което създава недоумение за поименното изброяване на точно две организации в закона.
„Когато се правят законови промени се цели постигане на положителен ефект за обществото. В случая единственият резултат е създаването на предпоставки за зависимост на главния архитект от точно две организации и огорчение в мажоритарно избраните кметове, които със закон ще бъдат принудени да действат не според преценката си", заяви Костадин Марков.