Професионално обучение за изготвяне на европоректи в лятна академия

Лятна академия за европроекти
Лятна академия за европроекти

Европейски информационен офис „Солидарност“ - Бургас, съвместно с Център за информация и професионално ориентиране „Профинфолидер“, с подкрепата на Делегация на българските социалисти в Европейския парламент, стартираха втора лятна академия „Професионално ориентиране в европейските проекти“.
Началото на първия въвеждащ модул на академията започна днес от 09:00 часа в Европейски информационен офис „Солидарност“ - Бургас на ул. „Фердинандова” № 60.  Всеки от успешно приключилите програмата ще получи удостоверение за преминал курс „Професионално ориентиране в европейските проекти“. В рамките на няколко последователни съботни курса, 15-те участници от Бургас ще се запознаят с възможностите на европейското финансиране. В курсовете всеки от присъстващите ще получи информация за: оперативните програми и европейските структурни фондове; основните принципи за изграждане на проектите; как се прави бюджет и се попълва апликационна форма.