От 1 август бургазлии плащат 4,39 лв. с ДДС
По инициатива на областния управител проф. Мария Нейкова се проведе работна среща на членовете на Асоциацията по ВиК с цел обсъждане на възможности за намаляване на потребителската цена на ВиК услугите, която от 1 август е 4,39 лв. с ДДС.

На работната среща, водена от областния управител, присъстваха по-голямата част от кметовете и председателите на Общинските съвети, както и ръководството на ВиК, съобщиха от Областна администрация.

Манолова поиска преразглеждане на поскъпването на водата с 59% в Бургас

„Водена съм от желанието чрез диалог да намерим най-доброто решение за жителите на Бургаска област. Новата цена на ВиК услугите е непосилна за голяма част от населението и за това е важно да обединим усилията си и да намерим начини за намаляване цената на водата“, каза пред присъстващите областният управител Мария Нейкова.

„Наясно съм, че инвестиции са необходими, но за реализирането им трябва да се търсят начини, които да намалят тежестта на населението“, допълни още проф. Нейкова.

Основните предложения, около които се обединиха присъстващите, е ръководството на ВиК-Бургас да преразгледа инвестиционния си план за отпадане на неприоритетни проекти, както и източниците за финансовото обезпечаване на реализацията му.

До 5 септември директорът на ВиК ще представи на кметовете и областния управител промененият формат на бизнес плана, предложения за намаляване на оперативните разходи, оптимизиране на програми и дейности, както и възможностите за осигуряване на финансови средства.

Кметът на Бургас подаде жалба до съда срещу решението за поскъпването на водата в града

При необходимост ще се проведе нова работна среща за разясняване на променения инвестиционен план. Проф. Нейкова даде указания на ВиК-Бургас ЕАД да подготви необходимите документи за кандидатстване за целево финансиране от "Български ВиК холдинг" EАД.

Общините да станат акционери във ВиК, преразглеждане решението на КЕВР, закриване на Асоциацията по ВиК, както и нормативни промени в сектора, бяха други предложения, чути в залата.