БЧК
БЧК / Дарик Враца, архив

Областният съвет на БЧК започна раздаването на хранителните продукти втори транш  в изпълнение на Оперативна програма за храни и или основно материално подпомагане от фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица – план 2018 година. То ще продължи до 16 април. Агенцията за социално подпомагане е идентифицирала още 4 целеви групи: 

Получаващи топъл обяд от общини, чийто договори приключват до 30 април, над 65 годишни, които живеят сами и нямат близки и са обявени от кризисния щаб за рискова за заразяване група, попадащи под обхвата на процедура „ Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ и хора с ниски доходи в затруднена социална ситуация под задължителна карантина.

Определените правоимащи лица ще получат индивидуален хранителен пакет с общо тегло до 30 килограма. Областният съвет на БЧК Бургас разчита на доброволците, на подкрепата на кметовете на общините и малките населени места, на служителите на „Домашните социални патронажи“ и на „Патронажна грижа“. Хранителните продукти ще се доставят до домовете.