/ ГЕРБ-Бургас
"Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 2018-2024 ще бъде съгласувана с компетентните ведомства, а след това разгледана и приета от Министерски съвет". Това каза министърът на околната среда и водите Нено Димов в отговор на питане, отправено от народния представител от ГЕРБ Ивелина Василева.

Съветници искат глоби за шофьори на автомобили, които замърсяват въздуха

Програмата предвижда въвеждане на мерки за секторите битово отопление и транспорт, като основната от тях е  извеждането на печки и котли на твърдо гориво в общините с нарушено качество на въздуха.

„Това е мащабен проект, който ще обхване министерство, общини, бизнес, граждани. Неговото изпълнение е оценено между 475 и 879 млн. лв. Кметовете на общините с наднормено замърсяване, разработват и изпълняват програми за подобряване качеството на атмосферния въздух“, поясни министър Димов.

В Бургас отново излизат на протест, искат чист въздух

„За постигане на общата цел - по-чист въздух за всички, е необходимо и да се инвестира разумно и ефективно. Разчитаме да продължи ускореното изпълнение на ОП „Околна среда“, за постигане на по-бързи и добри резултати. Максимално трябва да се използват и програмите за подобряване на градската среда и за енергийна ефективност“, заяви Ивелина Василева. И допълни: „Законодателни мерки, контрол, конкретни действия и инвестиции за по-чист въздух са основните стъпки за подобряване на качеството на въздуха“.

Къде в България са дишали най-много мръсен въздух през отоплителния сезон?

„Очакваме до края на месеца да бъде внесена за разглеждане и приета от Министерски съвет Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух. До началото на следващия месец трябва да бъде разработена наредбата за качеството на въглищата и брикетите, а до средата на годината - наредбата за изискванията и контрола върху дървесината за битово отопление“, посочи Василева.

Замърсяването на въздуха е глобален проблем, който според световния доклад на ООН, води до 7 милиона случая на преждевременна смърт по света всяка година. „9 от 28-те града в България  с наказателна процедура вече изпълняват европейските норми. А в последните години  се отчита трайна тенденция за подобряване на качеството на въздуха у нас“, подчерта още бургаският депутат.