/ Окръжен съд-Бургас
Единадесетокласници от несебърското училище „Любен Каравелов“ посетиха местната Районна прокуратура по повод Деня на отворените врати. Тази година мотото беше „Как да защитим правата си чрез съдебните институции?“

Творци и занаятчии от Несебър организират тридневен детски празник

Те чуха лекция на тема „Час по право. Прокуратурата като страж на подрастващите“ от административния ръководител Радост Бошнакова и прокурорите Валя Диамандиева и Георги Кирков.

Обсъдиха мерките за едносменен режим на обучение в Несебър

На учениците бяха разяснени основни понятия в наказателното право и възможността им да защитят своите права. Акцентът беше върху ангажиране на наказателна отговорност на непълнолетните лица.

Бяха разгледани и съставите на отделни видове престъпления.