/ община Несебър
За Черноморските държави
В Несебър гостува екип от експерти  към Асоциацията на българските черноморски общини и представители на държави от черноморския регион.

Посещението бе във връзка с проект „Heripreneurship – подобряване на туристическите услуги в обекти на ЮНЕСКО" с цел създаване на нови инвестиционни възможности в Черноморския басейн“. Той  се финансира от „Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ и включва държавите: България, Румъния, Армения, Грузия, Турция и Гърция.

Фестивал превръща Несебър в остров на изкуствата

Участието на Несебър в инициативата цели да демонстрира потенциала му като развита и богата на  традиции туристическа дестинация, да подобри сътрудничеството и връзките между Черноморските държави и да способства за добросъседските отношения между тях.

Гостуването включваше  разходка и оглед на ценностите на Старинния полуостров с цел набелязване на най- значимите и интересни паметници на културата, които ще бъдат рекламирани по проекта.

Част от инициативата е разработването на дигитални приложения и апликации, популяризиращи материалното и нематериално културно наследство. Изработените продукти ще способстват за по-широкото и ефективно представяне на избраните по проекта обекти на ЮНЕСКО от шестте участващи държави.

Продължителността на проекта е до юли е 2023 година.

 
община Несебър