Не работите, но трябва декларация!
Не работите, но трябва декларация! / снимка: Дарик Бургас

Дори и фирмите, неизвършвали дейност през 2010 година трябва да подават декларация за облагане с корпоративен данък, предупредиха от местното поделение на Националната агенция по приходите.

Това е отделен формуляр „образец 1010а”. В него фирмите декларират, че за предишната година не са имали дейност и не са отчели приходи или разходи. Към тази декларация не се прилага годишен отчет за дейността.

Над 4 000 фирми, регистрирани в Теириториалната дирекция на НАП ще бъдат глобени за неподадени декларации за 2009 година. За някои от тях глобата ще е двойна,  защото не са подали декларация и за 2008 година.