Съдът не даде 30 807 дка разложки гори на община Белица
Съдът не даде 30 807 дка разложки гори на община Белица / Дарик Благоевград, архив

Районният съд в Разлог обяви за нищожно решението на общинската служба „Земеделие", с което 30 807 дка земи и гори са възстановени на съседната община Белица. Прокуратурата протестира срещу възстановеното право на собственост върху терените, които се намират в землището на разложкото село Елешница.

Спорът между двете общини за това, кой е стопанин на горите започна преди години, когато стана ясно, че земеделската служба в Разлог, със свое решение от 14 юни 2013 година, е възстановила правото на собственост върху имота на община Белица. Държавното ведомство тогава се позова на царски указ от 1936 година, според който по това време въпросните земи са били в землището на Белица.

Жителите на село Елешница, тогава организираха протести и създадоха специален Инициативен комитет, който да защити горите им. Хората бяха категорични, че няма да допуснат въпросните 30 807 декара гори да се прехвърлят на съседната община. Те припомниха, че през 2000- та година селото преминава от община Белица към община Разлог. С указ на президента са утвърдени нови граници между двете населени места и Елешница се присъединява административно към новата община, с всичките си активи, включително и с горите.

Съдът прие, че не е установено по категоричен начин, че община Белица е била собственик на въпросните гори, към момента на включването на горите в държавния горски фонд. Затова обяви за нищожно решението на общинската земеделска служба.

Решението може да се обжалва пред Административен съд- Благоевград.