Семинар “Съвместни дни на ученето през целия живот” се провежда в Благоевград
Семинар “Съвместни дни на ученето през целия живот” се провежда в Благоевград / netinfo
Обучителен семинар по проект “Съвместни дни на ученето през целия живот” се провежда в Благоевград, съобщават от общинска администрация.

Той е финансиран от Европейския съюз по Програма ФАР - ТГС България – Македония, Съвместен фонд за Малки проекти. В обучението участие ще вземат директори, помощник-директори и учители от 30 училища и детски градини от общините Благоевград и Делчево.

Сред темите и лекциите, по които ще дискутират участниците в обучението са - "Съвременни характеристики на децата в предучилищна възраст. Права на децата", "Рискове за детското здраве и необходимостта от предоставяне на здравно образование в предучилищна възраст" и "Технологии на педагогическата ситуация в детската градина".

Семинарът ще се проведе в два дни, като началото е насрочено за 11.00 часа днес.