/ Община Благоевград
Предстои стартиране на строителните дейности за изграждане на подлез в квартал „Грамада“.

Разширяват с 4 нови стаи общежитията на Спортния интернат в Благоевград

Днес специално сформирана комисия към Община Благоевград отвори ценовите оферти. Изпълнението на дейностите по обекта, ще започне след сключване на договор с ДЗЗД „Грамада строй“. 

Ремонтират моста при бившите хали в Благоевград

С изграждане на подлеза при квартал „Грамада“ ще бъде решен един от основните проблеми за жителите на квартала от десетилетия насам. Ежедневно през жп прелеза преминават хиляди автомобили и пешеходци, което освен неудобства, създава и предпоставки за пътни иниценти.

До един месец асфалтират улица „Дойран” в Благоевград

Прокарването на подлез под жп линията не само ще подобри безопасността на движението в района, но и ще оптимизира автомобилния трафик, който се накъсва от честото пускане на бариерите за преминаване на влакове.

Нова сграда в Детска градина „Вечерница“ ще посреща децата на Благоевград

Финансирането на строителството е по проект „Интегриран градски транспорт на Благоевград“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, приоритетна ос 1 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.