Община Разлог спечели 2 339 136 лв. по проект за туризма и паметниците на културата
Община Разлог спечели 2 339 136 лв. по проект за туризма и паметниците на културата / снимка: Община Разлог

Кметът на Община Разлог инж. Красимир Герчев подписа днес в Министерството на регионалното развитие и благоустройството договор за безвъзмездно финансиране по проект „Адаптиране на паметниците на културно-историческото наследство за развитието на туризма в община Разлог” по ОП „Регионално развитие 2007-2013 г.”

Проектът е на стойност 2 339 136 лева и е от регионално значение. Обектите, които ще бъдат реставрирани, консервирани и експонирани по проекта са двете старинни бани в село Баня - „Старата баня”, известна още като „Римската баня” и „Старата Турска баня”. Ще бъдат изградени информационен посетителски център, воден атракцион и участък от улица, свързваща обектите.

Водещ обект по проекта е “Старата баня”, която се предвижда да започне да функционира. Ще се реставрира и “Старата турска баня”, а пространството около нея е планирано като паркова зона, като кът за отдих в центъра, на който ще бъде самата баня. Тя ще бъде реставрирана в максимална степен в автентичния си вид, но ще се използва само за демонстрация. Двата обекта са уникални в регионален мащаб. Те са естествена културна и историческа ценност за региона и за село Баня, което е застроено около многото термоминерални извори.

„За разработването на проекта за рехабилитация на двете бани в село Баня, както и за цялостната концепция за туристическия продукт се доверихме на хора с опит, на експерти, които работят и са компетентни в тази сфера. Целта ни е освен да бъдат реставрирани, тези паметници да бъдат и представени в най-подходящ, атрактивен и достъпен за посетителите вид. Целта ни е село Баня, известно с топлите си минерални извори, да се развие и утвърди като туристическа дестинация и да покаже своя потенциал”, коментира инж. Красимир Герчев.

Предвижда се благоустрояване на околното пространство на културните паметници и подходящо озеленяване, външно художествено осветление на обектите и енергоспестяващо парково осветление при основните пешеходни връзки. Ще бъде създадена подходяща среда за достъп, включително за  хора с увреждания.

В съседство на банята е разработена интересна атракция, която ще допълни целия парк. Става дума за воден атракцион, който е предвиден за отдих и спорт - под формата на игри да се показват ползите от водата. Идеята е разработена съвместно с испански фирми, специализирани в конструирането на водни атракциони. Водните съоръжения ще бъдат идеално място за движение, игра и комуникация както за деца, така и за възрастни.

Чрез монтираните съоръжения – ръчна водна помпа, бент, метално колело с масичка за игра с пясък, водно пияно, което ще свири докато децата скачат, метално колело с лопатки и архимедова спирала - ще се предават нагледно знания за физичните закономерности и така ще се постигне допълнителен резултат: игра и обучение ще се свържат в едно. Централен елемент ще бъде водния канал, по протежението на който ще бъдат разположени съоръженията. Ще има пясъчник с мрежа за групова игра на децата. Целият обект ще бъде обезопасен.

В близост между двете бани ще се намира информационен център, които ще популяризира и повиши интереса на туристите към новите туристически атракции. Той  ще представи не само туристическите атракции в село Баня, но и в целия регион.

При изпълнението на проекта ще бъдат обучени трима души по професионално направление “Пътувания, туризъм и свободно време”. Те ще бъдат ангажирани с представянето и популяризирането на новосъздадените обекти с цел да се гарантира високо качество на туристическото обслужване чрез прилагане на съвременен маркетинг и мениджмънт.