Община Разлог с дългосрочна политика за енергийната ефективност на сгради
Община Разлог с дългосрочна политика за енергийната ефективност на сгради / Община Разлог - пресцентър

Подобряване на енергийната ефективност на обществените и многофамилните жилищни сгради е сред основните приоритети на Община Разлог.

Към момента са подадени четири проекта по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014- 2020, поясняват от пресцентъра на Общината. Те обхващат важни обществени сгради в социалната, образователната, културната и административната инфраструктура.

Строително монтажни дейности ще бъдат извършени на НЧ "15 септември 1903-1909г.", СОУ "Братя Каназиреви", ОУ "Никола Парапунов", Туристическата спалня и Интернатът.

Първите проекти са подадени в предварително определения срок и в размер на половината от размера на безвъзмездна финансова помощ. Това дава право да бъдат подготвени проекти до 31 май за останалите 50% от безвъзмездната финансова помощ, с които да се повиши енергийната ефективност и на жилищния сектор в Разлог.

Община Разлог е един от 28-те конкретни бенефициенти, които имат право  да изпълнят мерки за енергийна ефективност в обществени и жилищни сгради по откритата процедура на МРРБ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 "Енергийна ефективност в периферните райони". Чрез изпълнение на мерките ще се осигури съвременна, икономически и енергийно ефективна среда в сградите на Разлог. Това ще доведе до гарантирано намаляване на енергопотреблението и ще бъдат създадени необходимите условия за използване на възобновяеми енергийни източници, като важен фактор на устойчивото развитие.