Общински съвет - Банско
Общински съвет - Банско / Снимка: Община Банско
Общинският съвет - Банско гласува отпускане на финансови средства за ремонт на манастира „Свети Великомъченик Георги Зограф” в Атон.

На редовната сесия бе представен отчет за дейността на Общински съвет и ресорните комисии. Бе представен отчет и за изпълнение решенията на Общинския съвет от Общинската администрация. Съветниците отпуснаха десет хиляди лева за дофинансиране на млечната кухня в ДГ „ЗДРАВЕЦ” – Банско. Разгледано бе и предложение, относно избора на нов представител на общината в „Хидроенерджи Банско” АД. Бяха разисквани въпроси за бъдещи изменения на Общия устройствен план на Общината. 

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и в изпълнение на проект „Патронажна грижа в Община Банско, бе прието решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Удължен бе и срокът на договор за наем на топлоцентралата, между „Термо” ЕООД и „Топлоснабдяване – Банско” ЕООД. 
И тази година, по предложение на кмета на Общината - Георги Икономов, общинските съветници гласуваха финансова помощ в размер на двайсет хиляди лева за ремонт на манастира „Свети Великомъченик Георги Зограф” в Атон.