Нови компютърни зали  в VII  СОУ
Нови компютърни зали в VII СОУ / netinfo

Два нови кабинета с терминални решения висок клас разкриха в Седмо СОУ “Кузман Шапкарев“ в Благоевград. По мнението на специалистите комютърните зали са най-добрите в страната, което дава реална  възможност за осъществяване на ИТ Академията, наред с квалификацията на учителите. Възможностите на интерактивното обучение и софтуерните продукти ще бъдат демонстрирани на самото откриване - на 7 февруари.

В края на март на новата техника ще се радват не само учениците от седмо училище, а и участниците в шестото национално състезание по ИТ, на което училището е организатор и домакин, заедно с партньорите от Югозападния университет, община Благоевград и РИО – Благоевград. Състезанието се превърна в най-големия форум и достойно извоюва водеща позиция сред националните състезания в страната.  Заявки за ползване на кабинетите правят учителите по всички учебни предмети. По време на откриването гостите ще се насладят на интерактивен урок по география и икономика, който е и вторият профил, в посоката на която се развива учебното заведение. Географските теми присъстват ежегодно като теми на националното състезание като доказали най-голям интерес от участниците.

Учителите по чужд език също проявяват интерес към кабинетите. Седмо училище беше едно от най-големите 31 училища в страната, които получиха преносими компютри за всеки учител и мултимедии за учебните кабинети.