Неосигурен отток след водохващане на река Ощавска бе санкциониран
Неосигурен отток след водохващане на река Ощавска бе санкциониран / netinfo
Акт за административно нарушение по Закона за водите състави Басейнова дирекция - Благоевград на собственика на МВЕЦ “Ощава” ЕТ ”Кипо-91 Кирил Иванов” в областния център. Санцкията е съставена заради неосигуряване на минимален отток след водохващането на река Ощавска, съобщиха от дирекцията.

Поради намаляване на речния отток през летния сезон БДЗБР – Благоевград предприе проверки на всички водохващания от повърхностни води за производство на електроенергия.

През напоителния сезон с приоритет е осигуряването на водни количества за поддържане живота на водните екосистеми и за напояване. ВЕЦ - те могат да работят само след осигуряване на такива водни количества.