Договор за сътрудничество подписа Сандански с руската община Новокосино
Договор за сътрудничество подписа Сандански с руската община Новокосино / netinfo
Договор за съвместно дългосрочно сътрудничество подписа община Сандански с район Новокосино, административен окръг на Руската столица, съобщиха от общинска администрация. Това стана на специално организирана за целта визита на тричленна делегация водена от зам.-кмета Младен Тимчев в Москва.

Страните ще си съдействат за запазване и разширяване на действащите директни контакти между стопанските субекти и за създаване на нови в бъдеще, ще се ръководят от взаимните си интереси за развитие на двустранните връзки и от желанието да създадат за това съответните организационни, икономически, правни и други необходими условия.

Това ще бъде ползотворно сътрудничество за община Сандански и нашите цели са в бъдеще да се инициират програми за летен отдих на различни категории от населението, да се разшири обменът на информация на основата на съвременните технологии, както и да се съдейства за разширяване на информационния обмен за възможностите и потребностите на двете страни, съобщи след завръщането си от Новокосино Младен Тимчев.

Предвиждаме създаване на база данни, както и на система за информационен обмен, в това число и за провеждане на семинари, конференции в области като местно самоуправление, общинска собственост, организация на строителството и реконструцията, организация на търговията, общественото хранене и битовото обслужване.

В договорните отношения между двете страни е предвидена подкрепа на малкия и среден бизнес, медицинското обслужване и социалната защита на населението на общинско ниво.

В Културно отношение се предвижда организиране и провеждане на изложби – панаири на промишлена продукция и продоволствени стоки в двата района с цел разширяване на връзките между стопанските субекти на страните и подписване на договори за доставка на продукция.

Нашата община и град Сандански са привлекателни на руския пазар и ние като наложен отдавна туристически център бихме могли да продължим работа в тази посока и да привлечем още повече руски туристи у нас. Това ще спомогне за развитие на икономиката в общината ни като цяло, каза кметът Андон Тотев. До момента имаме осъществени такива сътрудничества и с други градове от Русия – Волгоград, Воскресенск, където неотдавна наши творчески колективи по покана гостуваха там и представиха достойно нашите традиции и българската култура . Има изявен инетерес и от други градове от чужбина и ние обмисляме как бихме могли да си сътрудничим пълноценно с тях.

Убедени сме, че градът ни трябва да бъде отворена към света и само така можем да бъдем познати и уважавани. Ще продължим да работим в тази посока убедително, каза още кметът на община Сандански.