/ iStock/Getty Images
Психолозите Елена Бончева и Росен Кубински от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Смолян бяха с учениците от четвъртите класове на ОУ "Проф.д-р Асен Златаров", за да ги запознаят с техниките за овладяване на гнева и предотвратяване на конфликтните ситуации, съобщиха от Общината.

Международен фестивал за детска и младежка публика „Забранено за възрастни“ стартира в Смолянско

"Тренингът предизвика интерес сред децата.
Тези обучения са много полезни, а психолозите продължават да работят с учениците", съобщи секретарят на комисията Сийка Алексиева.

Община Смолян

От ръководството на училището също благодариха за полезния урок, който изнесоха психолозите на четвъртокласниците.