/ ThinkStock/Getty Images
От тази есен в бившия институт за детски учителки в Пазарджик ще започне обучението на първите 20 приети студенти по специалността „Медицинска сестра“ – образователна квалификационна степен бакалавър към Медицински университет – Пловдив.

Ремонтните дейности в сградата ще продължат през цялото лято, за да може септември месец да има обособен учебен център, който ще разполага с 4 големи кабинета за по 10 души, конферентна зала за онлайн обучение и друга, която ще бъде помощна зала.

Обучението ще се реализира като изнесена форма и ще се осъществява чрез конферентна връзка с хабилитиран преподавател от Медицински университет – Пловдив.

В реално време студентите в Пазарджик ще наблюдават всичко, което се случва в кабинетите на университета по медицина в Пловдив.
 
Информационна агенция Фокус