/ iStock/Getty Images
Най-голямата разлика идва от покупките на бензин и дизел от мъжете за техните автомобили.
Мъжете купуват стоки и услуги, които допринасят с 16 % повече за вредните за атмосферата газови емисии, в сравнение с жените, макар че разходите им са сходни. Това установи проучване, цитирано от в."Гардиън".

Най-голямата разлика идва от покупките на бензин и дизел от мъжете за техните автомобили. 

iStock/Getty Images

Различията между половете в покупките с оглед на вредните емисии са слабо изследвани и трябва да бъдат отчитани с оглед на успешните действия за решаване на климатичната криза, посочват учените.

Анализът сравнява въздействието на начина на живот на самотните мъже и жени в Швеция върху емисиите вредни газове и установява, че използваните храни и прекарването на почивката са причина за повече от половината емисии и при мъжете, и при жените. Учените установяват, че отделянето на вредни за околната среда газове намалява с 40 на сто, ако в хранителния режим месото и млечните продукти се заменят с растителни продукти, а през ваканциите не се използват за превоз самолети или автомобили.

Жените харчат повече за декорация на дома, здраве и облекло, а мъжете харчат повече за гориво на автомобилите си, за хранене извън дома, за алкохол и цигари, това показват научните резултати. 

iStock/Getty Images

Предишно изследване бе установило, че в семействата с един автомобил той се използва по-често от мъжете за придвижване до работното място, докато жените предпочитат да използват градски транспорт.

Промените в храненето намаляват личния дял във вредните емисии и не изискват допълнителни разходи като покупка на електрически автомобил например, подчертават авторите.