Гимназистите в Европа все повече се затрудняват с четенето
Гимназистите в Европа все повече се затрудняват с четенето / www.sxc.hu

Уменията за четене на 15-годишните европейци се влошават, сочи доклад на Европейската комисия за образователните реформи в страните членки, цитиран от Франс прес. Над 50% от българските деца на тази възраст имат проблеми с четенето, математиката и природните науки. Европейските цели в образованието предвиждат до 2020 г. делът на 15-годишните ученици, които изпитват затруднения с четенето, математиката и природните науки да падне под 15%.

През 2006 г. обаче все още е имало 23% ученици на тази възраст, които са изпитвали значителни затруднения при четене и в повечето страни от ЕС броят им е нараствал между 2000 и 2006 г. За да бъде постигната определената за 2020 г. цел, тези трудно четящи гимназисти сега ще трябва да намалеят с 35%.

Положението с математиката е още по-лошо. Около 24% от 15-годишните европейци през 2006 г. са изпитвали сериозни затруднения с математиката. При природните науки 20% са имали съществени проблеми.

Има обаче големи различия в процентите на учениците със затруднения по четене, математика и природни науки между отделните страни от ЕС. Във Финландия те са само 4,8%, в Ирландия - 12,1%, а в Естония - 13,6%. В България и Румъния обаче те са над 50%, се отбелязва в доклада.

Въпреки общото подобряване в резултатите на образованието и професионалното обучение в ЕС, напредъкът е твърде бавен, казват авторите на доклада на Европейската комисия. В него се отбелязва, че броят на малките деца в образователните системи и нараснал, както и равнището на образование на европейските граждани изобщо.

Броят активни възрастни (между 25 и 64-годишна възраст) с ниско равнище на образование е намалял с над един милион души годишно от 2000 г., допълва БТА. Броят им за целия ЕС обаче остава 77 милиона възрастни, или близо 30% от общия брой.

Отбелязан е и напредък в изучаването на чужди езици в училище и в мобилността на студентите.