/ Gulliver/Getty Images
Унгария не е извършила необходимите реформи в борбата с корупцията, за да си гарантира достъпа до милиардите европейски средства, които ѝ се полагат, обяви Европейската комисия.

Фондовете, които Будапеща очаква да получи от Брюксел, възлизат на 13,2 милиарда евро.
БТА