ЕК иска още промени в съдебната система на България
ЕК иска още промени в съдебната система на България / DarikNews.bg
ЕК иска още промени в съдебната система в България
38686
ЕК иска още промени в съдебната система в България
  • ЕК иска още промени в съдебната система в България

България трябва да продължи задълбочената реформа на съдебната система и полицията, пише в междинния доклад на Европейската комисия за страната ни. Документът е част от механизма за сътрудничество и проверка, който се прилага спрямо България и Румъния след приемането им в Европейския съюз.

Европейската комисия отбелязва напредъка, който страната е постигнала от последния доклад досега в областта на съдебната реформа и борбата с организираната престъпност. Комисията посочва, че са били приети важни изменения в Закона за съдебната власт, свързани с отчетността и управленските правомощия на Висшия съдебен съвет. Създаването на специализиран съд се отбелязва като напредък в борбата с организираната престъпност, съобщи говорителят на комисията Пиа Хансен и обяви други постигнати резултати: „България също така прие изменения, за да подобри законодателството за конфликт на интереси. През този период нарасна броят на издадените присъди по дела за корупция по високите етажи, но бяха произнесени и редица оправдателни присъди по някои емблематични дела за корупция по високите етажи, конфликт на интереси, измами и организирана престъпност".

Ето и препоръките, които ЕК отправя към страната ни: „В този контекст България следва да предприеме стъпки за по-нататъшно усъвършенстване на съдебната практика и на начина, по който са структурирани, управлявани и си сътрудничат съдебната власт, полицията и другите следствени органи", обяви Хансен.

В доклада също така се препоръчва до следващата оценка на Комисията през лятото на 2011 г. България да се съсредоточи върху приемането на ефективен закон за отнемане на имущество от незаконна дейност, създаването на орган, натоварен с установяването и санкционирането на конфликти на интереси, както и постигането на резултати в дела за корупция и в борбата с организираната престъпност.

Предишният доклад на ЕК за България беше оповестен през юли миналата година и в него също имаше препоръки за усъвършенстване на съдебната система.

Докладът може да бъде прочетен тук