/ Thinkstock/Getty Images
Белгия подготвя закон, който да изясни трябва ли да се отговаря на имейли в извънработно време. Целта е служителите да бъдат защитени от т.нар. burn out .

Според работещите практиката служебни съобщения да се изпращат денонощно удължава работното време, без това да се отразява на възнаграждението. Властите в Белгия работят върху нов закон, който да уреди въпроса с изпращането на електронни съобщения между служителите в дадено дружество в извънработно време.

Имейлите са предпочитаното средство за комуникация в службата

Отчита се, че различните дружества имат различна дейност и затова властите очакват предложения както от работодателите, така и работниците. Предвижда се законът да изясни дали работникът е длъжен да отговори на съобщение, получено в извънработно време.

В подготвяния закон се предвижда дружествата и работниците да сключват споразумения за начина на работа с електронни съобщения, включително в часовете за почивка и в почивните и празничните дни. Целта на новото законодателство е да защити служителите от т.нар. burn out - професионално прегряване.

Обмисля се включително възможност изпращането и получаването на служебни имейли и телефонни съобщения да бъде технически ограничено в извънработно време.

Експерти отбелязват, че въпросът няма лесно единно решение за всички, тъй като в някои професии работата с имейл дава възможност за гъвкаво работно време и за надомна работа.