/ iStock/Getty Images
Динамичният свят, в който живеем, в съчетание с неконтролируемото разпространение на Ковид-19, съпътстващите го здравна и икономическа криза и наложената социална изолация, неминуемо доведоха до дигитализиране на редица услуги и измениха начина, по който взаимодействаме с институциите. Промените в потребителското поведение, нагласи и очаквания не останаха незабелязани от TBI Bank. Като модерна и стремяща се към бързо развитие, но и към устойчивост финансова институция, тя предлага онлайн и мобилни решения за кредитиране на физически лица, малки и средни предприятия.

Чрез новия си кредитен продукт „Бързи пари“ банка Ти Би Ай отговаря на актуалната действителност, в която потребителите се нуждаят от бърз, лесен, безопасен и сигурен начин, за да кандидатстват за кредит и да получат такъв, без да напускат дома си и без да представят редица документи, чието осигуряване изисква време и усилия. Предоставя се възможност да се изтегли кредит на стойност от 300 до 10 000 лв. само срещу лична карта и след лесно удостоверяване на самоличността онлайн, без да се изискват поръчители или обезпечение и без посещение на клон на банката – решение, отговарящо на сложните заобикалящи ни обстоятелства. Кандидатстването се осъществява изцяло онлайн през сайта на банката, достъпен 24/7 за разлика от офисите, които са с ограничено работно време. Отговорът се получава в рамките на минути до 1 час, а условията са прозрачни и без скрити такси. Превеждането на сумата след одобрение се извършва по удобен за клиента начин, без да е необходимо присъствие в банковия клон.

За улеснение на потребителите, чиято удовлетвореност е залегнала в добрите практики на банка Ти Би Ай, е въведен онлайн калкулатор на сайта ѝ, изчисляващ месечната вноска при различни кредити според размера им и срока за погасяване, като максималният срок е 48 месеца. Това помага на потребителя да извърши информиран избор, съобразявайки размера на кредита с вноската, която може да си позволи, без да застраши семейния бюджет. За оптимално потребителско улеснение кредитът може да бъде управляван лесно с безплатно мобилно приложение, даващо възможност за следене състоянието на кредитите, безплатно заплащане на вноска през мобилния телефон и възползване от допълнителна сума при необходимост.

Погасяването на кредита е също така лесно и удобно. Предвидени са множество опции, сред които потребителят да избере най-подходящата за него – мобилно приложение, TBI Bank електронно банкиране, банков превод, в брой на касите на Easy Pay и Fast Pay, чрез банкомат или кештерминал, или чрез услугата „Бързо погасяване“, представляваща директно събиране на месечната вноска от дебитна карта.

С оглед пълната сигурност на потребителя банката предлага допълнителни опции, гарантиращи спокойствието на кредитополучателя – застраховка „Защита на кредита“, която да покрие частично или изцяло изплащането му в случай на безработица или продължително лечение и невъзможност за полагане на труд от страна на взимащия кредит, и иновативна застраховка „Защита на кредита и сметките“, която е спасителен вариант за кредитополучателя в случай на неблагоприятно за него събитие.

Със своите кредитни продукти банка Ти Би Ай се стреми да удовлетвори и най-взискателните клиенти и да им осигури очакваното спокойствие и потребителско изживяване.