/ iStock/Getty Images
Да не знаеш кога ще постъпи следващото плащане, да се чудиш дали ще получиш уговорената сума и да не знаеш кога ще дойде следващия работен проект - това е реалността за хората със свободни професии, предприемачите, работещите на граждански договори…

Това се превърна в реалност и за хората, чиято работа пострада от ограниченията, свързани с ковид.

За всички тях балансирането на плаващите доходи е истинско предизвикателство. Ето какви съвети дават финансовите специалисти от Изи Кредит:

Определяне на минимален бюджет

Всеки човек има една минимална сума, с която да гарантира най-основните си нужди - наем, храна, битови сметки. Определянето на тази сума дава яснота с колко пари трябва да разполага човек на месец при всички случаи.

Създаване на авариен фонд

В месеците, в които нужните суми са на лице, е добре да се заделят пари за т.нар. авариен фонд. Това е спестовна сметка, от която трябва да се теглят средства само в месеците, в които доходите не достигат и само толкова, колкото е нужно за попълване на месечния бюджет.

Има много хора, които не успяват да създадат свой авариен фонд, защото се изкушават да го харчат, а после не го възстановяват. В такива случаи за авариен фонд може да служи кредит до заплата (или до следващо плащане).

Когато човек знае точно за какво е изтеглил кредита до заплата, когато е насяно с вноските, с които ще го погасява, тогава имаме една добра финансова дисциплина, толкова важна за хората с плаващи доходи.

Отпускане на “заплата”

Хората, които получават големи суми, но не всеки месец, са склонни да се увличат в харченето когато имат пари и да се ограничават когато нямат. Тази голяма разлика в качеството на живот се отразява както на самочувствието, така и на спокойствието и не води до добри резултати в дългосрочен план.

По-добре би било в такива случаи да си определите месечна заплата - сума, която да харчите на месец без да надвишавате. Така ще държите разходите си под контрол и ще ви остават пари и за следващите “сухи” месеци.

Когато имате такава определена сума за заплата, ще ви е по-лесно да контролирате харчовете си, ще знаете ясно на коя дата отново ще разполагате с точна сума и дори да се наложи да изтеглите кредит до заплата, ще сте наясно със сроковете за погасяване и кога ще е следващата дата на плащане.