/ Дарик, архив
945 заявления-декларации за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас са подадени до момента в Сливенска област. Отпуснатите помощи са 707, издадени са 10 заповеди за отказ, а в процес на обработване са 228 заявления-декларации, информират от дирекция «Социално подпомагане» Сливен.

Стефан Радев поздрави зрелостниците, удостоени с почетното отличие „Национална диплома“ (СНИМКИ)

Размерът на помощта е 250 лв. Заявления-декларации се приемат до 15 октомври 2018г. Изключение се прави само, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище. В тези случаи заявлението-декларация се подава  не по-късно от 6 месеца от началото на учебната година.

Помощта се отпуска при условие, че доходът на член от семейството през предходните 12 месеца, преди месеца на подаване на заявлението-декларация е по-нисък или равен на 450 лв.

Близо 7 000 души  и семейства са поискали помощ за отопление

Независимо от дохода на семейството, целева помощ се отпуска: за деца с трайни увреждания, за деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.