Бъдещето на приматите е мрачно като горите, които обитават и които все повече и повече биват изсичани. Изследователите предупреждават, че много  от маймуните в света са застрашени от изчезване.

Златистият гвенон е застрашен вид. Естественият хабитат на животните също е нарушен заради нарастващата човешка популация. Хората навлизат в региона на вулканите Вирунга, за да събират дърва. Едно НПО цели да защити гората – с енергоефективни печки. Вижте в канала "Going Wild"  във vbox7:

златист гвенон
iStock/Getty Images


Златистият гвенон e под заплаха.

Тяхната отличителна черта е златистожълтата им козина. И могат да бъдат открити само тук: близо до планинския регион на вулканите Вирунга в Руанда.

златист гвенон
iStock/Getty Images

Те са изключително рядък вид примати и са заплашени от изчезване!

Това е защото местните хора секат дърветата за огъня си.

Това означава, че хабитатът на маймуните изчезва изключително бързо.

Животните, които измират

През 2017 г. една компания от Австрия започва да произвежда печки в Кигали, които изискват по-малко дървен материал при готвене.
 
След като са изчислени нивата на потребление се забелязва, че печките използват 60 на сто по-малко дърва от преди.

Много жители сега използват тези ефективни печки.

Горите могат да се възстановят, а също и хабитатът на златистия гвенон  да се запази.

златист гвенон
iStock/Getty Images