Снежинката тежи около милиграм, голямата 2-3 милиграма.

Снежинките са 95% въздух, ето защо те падат със скорост 0,9 км/h

В природата не съществуват две снежинки със сходна структура.

Най-голямата снежинка е фиксирана на 28 януари 1887 година във Форт-Кео, САЩ. Нейният диаметър е бил около 38 сантиметра.

Снегът отразява до 90% слънчевите лъчи, отправяйки ги отново в Космоса и поради това земята не се стопля.

Снежинката по време на падане във вода "пее", издава звук, неуловим за чавешкото ухо.