Никой не иска да види чудо в нас, а да вървим нагоре
Никой не иска да види чудо в нас, а да вървим нагоре / netinfo

Меглена Кунева, министър по европейските въпроси

Направо на големия въпрос, който вероятно вълнува всички в България - оптимист ли сте, че Европейският съвет ще излезе с документ, в който ще бъде потвърдено нашето очакване и очакването на Румъния да се присъединят към Евросъюза на 1 януари 2007 г.?

Да, аз казах малко преди да замина всъщност, че текстът вече е разглеждан във формата Съвет общи въпроси и външни отношения и текстът на този етап е много добър за България и Румъния. Има един израз, който е напълно съпоставим с този, който беше в текста за 10-те страни, които се присъединиха през 2004 г., че Европейският съюз е убеден, че България и Румъния могат да спазят датата. Не можем обаче да пренебрегнем факта, че има едно "ако" и това "ако" е свързано с нашата готовност и с възможността да се справим с всички останали проблеми до септември, на практика - до края на септември. Особено важно е това, което беше вчера и в текста на Европейския парламент - мисля, че там специалното отбелязване, че България трябва да се справи с организираната престъпност, трябва много, много внимателно да бъде анализирано и да бъдат взети спешни мерки в тази посока. Никой, разбира се, не иска да види чудо в нас, но трябва линията на познанието и на справяне с проблемите да бъде очевидна и да върви нагоре. Това, впрочем, можете да го възприемете почти като цитат от моите днешни срещи, които бяха с комисията преди започването на Европейския съвет, и навсякъде се казва едно и също - добра статистика, за да може да се отчете истински напредък и много, много действия. Законите ни са на мястото си в по-голямата част, остава да ги прилагаме и да има убедени хора с воля да стигнат до край.

Бихте ли казали само кога ще бъде гласуван този документ, кога той вече ще бъде факт?

Не зная как ще вървят дебатите, дали няма да има сега на първата част повече дебати, но най-късно до утре на обяд документът ще бъде факт. Предполагам, че тази вечер ще остане само въпросът за конституцията като основен за разискване от премиерите. Утре сутринта (б.р. петък) от 10.00 ч. продължава срещата. При всички случаи текстът го има в дневния ред и сигурно ще бъде разгледан. Въпросът е, обаче, ние кога ще разгледаме този текст, кога той ще стане наистина абсолютен приоритет в нашия дневен ред. Повече от спешно е. Това са области, в които ако не покажем, че знаем какво да правим и че го правим сега, веднага, напълно, без остатък, няма да можем да постигнем този успех, който е нужен на нас, а е нужен и на Европа, за да можем да постигнем общите си цели.

Всъщност как Брюксел...

Значи, чувството за спешност мисля, че трябва да ни...

Да ни преследва. Щях да ви попитам как Брюксел по принцип възприема нашия План за действие за членство в Евросъюза, който беше одобрен вчера в Народното събрание?

Ние сме го правили заедно. Това е план, който засяга работата през следващите няколко месеца и на практика е план на Европейската комисия. Така че вчера той беше споменат в парламента, но по никакъв начин това не беше основа на декларацията. Някак си дебатът отиде в друга посока - на Плана за действие, върху който няма какво да се дебатира, защото това е което иска Европейската комисия, а на мен това, което ми се иска да чуя, това е да се приемат онези политически знакови закони, свързани с имуществото, с партиите, за да може процесът да бъде прозрачен и да е ясно, че няма да има поне условия за корупция. А тогава, когато има корупция, тя просто ще бъде преследвана, защото това е престъпление.

Как ще процедирате, министър Кунева, в случай, че определен министър не спазва задълженията си във вече изключително ясно разписаните срокове в така наречения екшън-план за действие?

Вижте, аз специално нямам формална, как да кажа, нямам власт над колегите си, но това са... министрите са хора, които носят своята политическа отговорност, и тъй като планът е много ясен, ясно е и кой носи политическата отговорност. Естествено, правителството в своята цялост също ще понесе такава, но поне ще е ясно кой персонално не си е свършил задачата.

Друг въпрос, който е свързан с нашето членство и който ще се решава в следващите няколко месеца - промените в нашата конституция - тези промени, които по някакъв, надявам се, категоричен начин ще изчистят всякакви съмнения около независимостта на съдебната ни система. Засега, обаче, по този въпрос се говори изключително общо и, бих казала, доста неясно. Кога трябва да започнат консултациите в рамките на управляващата коалиция за четвъртата промяна в нашия основен закон?

Това остава изцяло в компетенциите на Народното събрание. Аз както и преди, така и сега съм на разположение за уреждане на всякакви консултации с европейски експерти, за разговори по това къде са ни били проблемите, как са били адресирани в поредица от доклади, включително и в последния, тоест, в добра връзка съм, струва ми се, с парламента. Винаги, когато е имало нужда и когато са решили, че трябва да ме питат, аз съм давала информация. Ако сега решат да го направят, ако смятат, че има нужда от моето присъствие, аз, разбира се, съм на разположение. Но искам да кажа, че това е отговорност на парламента, така както този План за действие е отговорност на правителството, така както ефективната съдебна система зависи от хората, които работят в нея. Тоест, наистина в едно зряло общество всеки знае отговорността си и затова нещата вървят. А иначе - да, такива разговори са водени от съвета на тройната коалиция, юристите на тройната коалиция. Мисля, че... водеха се консултации и в Брюксел, така че парламентаристите са наясно как трябва да направим така, че да звучи еднакво нашето разбиране за независимост и отчетност с разбирането, което има в европейските държави. Аз наистина съм убедена, че парламентаристите не са искали да създадат проблем. Въпросът е обективният израз на техните усилия да бъде най-добрият възможен и най-добре разбран за Брюксел. И пак ще кажа, аз съм готова във всеки един момент да подкрепям техните усилия.