5 мерки на “Демократична България”, които ще подобрят икономическата среда
5 мерки на “Демократична България”, които ще подобрят икономическата среда
Как да живеем по-добре? И достатъчно ли е просто да имаме повече пари, за да се чувстваме доволни от живота? Както в много други области от нашето ежедневие прости решения няма. Защото щастието и удовлетворението не се измерва само в пари, а в качеството на живота ни като цяло. Това включва и доброто заплащане, но и сигурните и безопасните условия на труд, благоприятната среда в населените места, чистия въздух и здравословна околна среда. 

“Демократична България” е наясно с това, затова има ясна програма как българите да реализират потенциала си, икономиката да тръгне рязко нагоре и да се достигнат европейските доходи много по-бързо. Тя обърна специално внимание на идеите в програмата си, които да възродят икономиката:

Спиране на кражбите и злоупотребите

Всяка година от неефективно изразходване на обществени средства държавата губи по около 10 милиарда лева. Парите, раздадени по проекти като “Турски поток”, “Автомагистрали”, ремонти на язовири и свлачища, могат да бъдат разпределени по други пера, които значително да повишат качеството на живота на хората. От тези средства ще има и за редовна индексация на пенсиите, и за увеличаване на заплащането в ключови държавни сектори. Това, заедно с другите мерки, ще помогне до края на мандата да се увеличат с 50% заплатите на държавните работници от стратегически сектори като учители, помощен медицински персонал в държавните болници, социални работници и дейци на културата, с възможност за допълнително увеличение в зависимост от възможностите на бюджета.

Подобряване на жизнения стандарт на най-бедните 

За “Демократична България” е абсолютно неприемливо да има толкова високи нива на бедност и поколения пенсионери да са принудени да живеят в мизерия. Подобни явления са характерни по-скоро за третия свят, а не за държава от Европейския съюз. Затова предлагаме хората с най-ниски доходи - тези до 500 лв. на месец, да не плащат данък общ доход. Предлагаме да се създаде специален фонд за преквалификация на безработни в професии и дейности с висока добавена стойност и съответно с по-високо заплащане. При изпълнение на цялостната управленска програма на “Демократична България” ще бъде възможно увеличаване на средната пенсия до 1000 лв. до края на мандата на управление.

Създаване на по-добри условия за малкия и средния бизнес 

Разкритията около дейността на Българската банка за развитие (ББР) само потвърдиха изнесените факти от десетки журналисти и лидерите на “Демократична България” през последните години. След вече предприетите промени е необходима и законодателна промяна. Затова предвиждаме промяна в закона за ББР, като тя се трансформира в “банка на банките” и се специализира в разработването на мерки и програми за улесняване на достъпа на кредит от микро, малки и средни фирми, стартъп компаниите. Това ще помогне на малките и средни фирми, които са гръбнакът на развитите икономика, да получават необходиматна подкрепа, да се развиват свободно и създават повече работни места. Съчетано с намаляване на административната тежест това ще позволи да се разкрие пълния потенциал на българските предприемачи.

Въвеждане на електронно управление 

Въвеждането на електронното управление е истинската революция. Инициативата “Гишето си отива” означава да се намали административното бреме с поне 70%, а държавата да е една апликация на телефона. Всяка стотинка ще бъде проследена и ще бъде още по-лесно парите в бюджета да бъдат изразходвани ефективно. Когато всичко е проследимо, никой не може да подпъхва бележки и банкноти, нито пък да прави по-големи схеми. Бизнесът няма да се налага да корумпира, хората ще имат много повече свободно време без да се налага да си го губят в извършване на ненужни административни услуги.

Реформа в правосъдието и регулаторите

Когато съдът и регулаторите работят ефективно и третират всички граждани и фирми по еднакъв начин, тогава бизнесът ще работи спокойно, без за да бъде рекетиран,  заплашван и ограбван. А гражданите ще си върнат усещането за справедливост. В дългосрочен план подобряването на средата и качеството на човешкия капитал ще спомогне за увеличаване на качеството на икономиката, а оттам и на повишаване на доходите. При изпълнение на цялостната управленска програма на “Демократична България” се очаква до края на мандата средната работна заплата да стигне 2400 лв. на месец.

Пълната икономическа програма вижте ТУК:

https://demokrati.bg/parlamentarni-izbori-yuli-2021/programa/prioriteti-na-ikonomicheskite-politiki/ 

Това съдържание е част от платената изборна рубрика на сайта.