Експерт на СЗО: Българите пият все по-малко
Експерт на СЗО: Българите пият все по-малко / sxc.hu

Европейският регион на Световната здравна организация е регионът с най-тежкото пиене на света, а съответно и с най-голям дял от всички заболявания и преждевременна смърт от алкохол. Това сочат последните данни от проучване на СЗО за консумацията на алкохол в световен мащаб, отнасящи се за периода 2005-2006 г. и публикувани на сайта на организацията.

Консумацията на алкохол в изследваните 48 европейски страни е различна в зависимост от религиозната принадлежност, ролята на половете и културните норми, но се движи средно в рамките на 9,24 литра чист алкохол на година. Най-високи нива на потребление са регистрирани в Естония - над 16 литра чист алкохол годишно на човек. Следват Чехия, Ирландия, Франция - с консумации между 14 и 15 литра годишно на човек. Британците, смятани за едни от най-големите пияници, изпиват по около 13 литра чист алкохол годишно. В дъното на тази класация са страни като Таджикистан и Турция, където са регистрирани около 2 литра чист алкохол годишно на човек.

В тази своеобразна класация България се нарежда на 30-то място по употреба на алкохол. За България в сайта на СЗО е констатирано, че при 7,7 млн. население, от което 86% е над 15 години, се консумира 12,4 литра алкохол на човек годишно. Близо 45% от българите консумират чист алкохол, 22% - вино и 32% - бира. Данните на СЗО сочат, че близо една трета от българите въобще не консумират алкохол, а около 17% употребяват по 50-60 грама алкохол през седмицата.

На основата на тези данни СЗО е разделило европейския регион на три зони - Eur-A, Eur-B и Eur-C. Eur-A обхваща 27 страни с най-ниска смъртност, вследствие употребата на алкохол. Eur-B обхваща 17 страни с ниска смъртност от употреба на алкохол, където се намират България, Полша, Румъния, Словакия, Македония, Турция и др. Eur-C обхваща 9 страни с висока смъртност от употреба на алкохол, включващи Руската федерация и страните от бившия СССР.

В България се наблюдава намаление на количеството изпит алкохол, това каза в интервю за Дарик проф. Ларс Мьолер, експерт в СЗО.

Защо има такава голяма разлика между количеството консумиран алкохол в различните европейски страни? Какво определя колко алкохол се изпива?

Проф. Ларс Мьолер: Проучването на СЗО е голямо и обхваща 33 страни. Някои от тях са в Централна Азия и са предимно мюсюлмански. Разбира се, в тези страни се пие много малко. В някои страни обаче, като например средиземноморските, преди се пиеше много, но през последните 20 години консумацията намаля много. Сега начело са страни като Молдова, Естония, Чехия, Ирландия. Тези разлики могат да се обяснят с културните и религиозни различия, но и с политиките за контролиране на алкохолната консумация. Сега в Европа средната консумация на алкохол е 9,5 литра чист алкохол на гражданин над 15-годишна възраст.

Има ли смисъл държавите да провеждат специална антиалкохолна политика? Има ли смисъл, например, от алкохолния монопол в скандинавските страни?

Проф. Ларс Мьолер: Знаем коя антиалкохолна политика работи и коя - не. В тези страни се пие по-малко и там контролират много добре пиенето при младежите.

Каква е тенденцията в Европа сега, в сравнение с преди години - повече или по-малко се пие?

Проф. Ларс Мьолер: Както казах, има големи разлики между страните, но ако ги групираме на източноевропейски, централноевропейски и западноевропейски, тенденцията е много ясно - на Запад има намаляване на консумацията, в Централна и Източна Европа има увеличаване. Това може да се обясни с икономическата рецесия.

Каква цена плащат европейските страни с най-висока консумация на алкохол?

Проф. Ларс Мьолер: Пиенето е втората по значимост причина за смърт и инвалидизиране в Западна Европа. В Източна Европа е номер едно. Около 120 хиляди млади хора умират в Европа заради алкохола. Това има икономическа цена - проучване в Европейския съюз през 2003 показа, че щетите, нанасяни от смърт и заболявания, свързани с алкохола, са 125 милиона евро.

Какво могат да направят страните, за да намалят консумацията на алкохол?

Проф. Ларс Мьолер: Антиалкохолната политика е много важна. Знаем коя е ефективна. Казано накратко - важни са цената, мястото на продажба и превенцията. Трябва да се обяснява защо прекалената употреба на алкохол пречи. Тази година Световната здравна организация ще обсъди проект на европейска стратегия за въвеждане на антиалкохолна политика, която да намали консумацията на алкохол. В България се наблюдава намаление на количеството изпит алкохол. Надявам се това да продължи и да достигнете средната европейска консумация, а това ще намали и свързаните заболявания.