/ БГНЕС
Водният обем на язовир "Студена" е 5 075 000 куб.м при капацитет 25 519 100 куб.м., съобщи ВиК - Перник. Само за едно денонощие обемът е нараснал с повече от 200 000 куб.м.

Днес е отчетен поредният рекорден приток - 3476 л/сек., разходът е 229 л/сек.

Притокът в "Студена" - 2000 л/сек, преди лятото перничани може да бъдат с по-лек режим

Специалисти на ВиК дружеството извършват ежедневни замервания и наблюдения на водния поток и язовирната стена.

През януари язовирът почти достигна мъртвия си обем. От началото на миналия месец обаче нивото му постоянно се покачва.
БТА