Видин, Враца, Плевен, Русе и Ямбол - обезлюдяват
Видин, Враца, Плевен, Русе и Ямбол - обезлюдяват / Sofia Photo Agency архив

Най-бедни са хората във Видин и Враца, най-заети в София, а в Сливен са най-плодовити.

Това сочи съвместената публикация на НСИ, Евростат и Европейската комисия озаглавена „Градове и техните функционални урбанизирани ареали в Република България", за периода 2010-2012 г.

В изследването са избрани 18 града - София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Русе, Видин, Стара Загора, Сливен, Добрич, Шумен, Перник, Ямбол, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Велико Търново и Враца.

Стряскаща статистика: Стопихме се с още 48 000 души за година

76% от хората живеят в градските центрове. За съжаление най-ниска раждаемост има във Видин, Враца, Плевен, Русе и Ямбол. Най-висока е смъртността пък Русе и Видин.

Най-голям брой домакинства има в София (623 067), Варна, Бургас и Пловдив. Тревожна тенденция има за голям дял на едночленни домакинства в градовете, като само в София броят им е 28,4%. 15,6% пък са пенсионерските домакинства. В страната те общо са между 16 и 20%, като тенденцията е да нарастват. Най-висок е делът им във Видин.

Най-много работещи има в София (690 524) на възраст между 20 и 64 годишна възраст. Безработицата пък е най-голяма във Видин, където са и най-бедни.

Най-гъсто населени са Варна - 205 души и София - 269 на 1 квадратен километър.

Видин, Враца, Плевен, Русе и Ямбол оформят група с най-негативните показатели в своето демографско развитие. При тях коефициентът на раждаемост е нисък и е в границите от 7.4 до 9.8%.

В Стара Загора, Велико Търново, Шумен и Добрич коефициентите на раждаемост е в границите от 9.1 до 10‰, смъртността е между 13.2 и 14.1‰, а отрицателният естествен прираст също е със стойности от 3.6 и 4.8%.

Положителен миграционен прираст има само в три града - София, Велико Търново и Варна.

Рекордьорите за ученици, които напускат рано училище, пък са Велико Търново и Видин.