Светослав Костов
Светослав Костов / БГНЕС
Делото, с което бе потвърдено уволнението на вече бившия генерален директор на БНР Светослав Костов, е върнато за ново разглеждане. Това реши Върховният административен съд днес, 3 ноември, съобщи „24 часа“.

ВАС оспорва мотивите, с които Административният съд София - област отхвърля жалбата на Костов срещу решението на Съвета за електронни медии за уволнението му и на практика го потвърждава.
Според ВАС мотивите на първоинстанционния съд са лаконични. "В съдебния акт липсва собствено тълкуване на нормата от страна на съда, както и излагане на съждения относно наличието на груби нарушения, т.е. съдът не е изложил своето виждане дали генералният директор на БНР е извършил или е допуснал да се извършат груби нарушения на основните принципи, уредени в нормата на чл. 10 от ЗРТ, свързани с радио дейността на оператора.

Първоинстанционният съд се е задоволил само да преповтори мотивите на административния орган (СЕМ - бел. ред.), без да извърши съответния анализ на фактите и да ги обвърже със съответните правни норми", пише в решението на ВАС.

Същевременно липсата на собствени фактически установявания и правни изводи на съда "препятства възможността на настоящата инстанция да извърши проверка на правилността на първоинстанционното решение".

Затова ВАС отменя решението на Административния съд в София и го връща за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението на ВАС е окончателно.

Жалбата на Светослав Костов срещу уволнението му бе отхвърлена от съда като неоснователна на 22 юли.

След като мандатът му бе предсрочно прекратен на 17 октомври 2019 г., Костов заведе дело срещу Съвета за електронни медии, че е неправомерно свален от поста. СЕМ взе решението си единодушно, след като излъчването на програма "Хоризонт" бе спряно безпрецедентно на 13 септември 2019 г. от 6,00 до 10:34 ч.