Светослав Костов
Светослав Костов / БГНЕС
СЕМ няма законови предпоставки за прекратяване на мандата, заяви адвокатът му
Генералният директор на Българското национално радио /БНР/ Светослав Костов ще обжалва отстраняването му от поста от страна на СЕМ. По думите на адвоката му  Николай Кунев законът за радиото и телевизията трябва да се изпълнява и от СЕМ, а според нормите в него няма основание за предсрочно прекратяване на мандата на генералния директор. Това стана ясно по време на пресконференция, дадена в отговор на решението на медийния регулатор предсрочно да отстрани шефа на радиото.

СЕМ единодушно освободи Светослав Костов като директор на БНР

Кунев обясни, че законът за радиото и телевизията предвижда да стартира процедура за предсрочно освобождаване, ако са налице системни и груби нарушения с погазване на принципите. "Нито една от тези предпоставки не са налице", категоричен е юристът, който още следващата седмица ще оспори в съда решението на СЕМ. По отношение на нарушения принцип на правото на информираност на гражданите адвокат Кунев посочи, че и то не е факт, тъй като сутринта на 13 септември са звучали информационните емисии на радиото. Това означава, че и това правило не е било нарушено. Адвокатът на Костов е категоричен, че до момента няма установена вина на конкретен човек за спирането на сигнала на "Хоризонт". 

"Някой оказва ли натиск на СЕМ?", попита още на пресконференцията Светослав Костов. "Говорят едно и също нещо, като мантра", констатира той по адрес на медийните съветнички. А в същото време не прочели пред медиите неговото становище, което той е изпратил още в началото на седмицата, а го обобщили отгоре, отгоре.

Прокуратурата нищи скандала в БНР с очна ставка

"Притеснява ме, че Пламен Костов цитира с минути и часове разговорите, които водим", добави още той по адрес на техническия директор, прекъснал излъчването на радиото. В същото време за себе си заяви, че е подлаган на натиск от няколко посоки: "Натиск върху мен идва от СЕМ, натиск върху мен идва от хора, поне според мен, като говорим за натиск, хора, които ние тръгнахме да разследваме, къде са изчезнали едни пари и защо са сключени такива договори - да, това е натиск. Натиск от политици, от общественици, от някой друг."

Според Костов с днешното си решение за предсрочното прекратяване на мандата му, СЕМ се е поставил над законите и цели дестабилизация на БНР. 

Протест и пред СЕМ в защита на директора на БНР - оркестрите на радиото застанаха зад него

 

Адвокатът на Костов смята, че до момента няма установена вина на конкретен човек за спирането на сигнала на "Хоризонт" на 13-и септември. 

Отстраненият шеф на БНР не можа да потвърди информацията, че Силвия Великова е изпратила писмо до СЕМ с предложение за временно изпълняващ да бъде назначен Антон Митов, единодушно посочен след това от членовете на медийния съвет.


СЕМ нарече натиск протеста в подкрепа на директора на БНР Светослав Костов

В отговор на журналистически въпрос Костов потвърди, че преди години е имало пътен инцидент, причинен от назначения на негово място за срок от 3 месеца начело на националното радио, но поясни, че не може да коментира информацията, че катастрофата е причинена след употреба на алкохол.

Вижте мотивите на Светослав Костов, изпратени до медиите, които не бяха прочетени на заседанието на СЕМ:
 
Становище на Генералният директор на БНР, представено пред Съвета за електронни медии срещу предсрочното му освобождаване
 
В съответствие с чл. 34, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс и в рамките на срока поставен от СЕМ (5 дни), генералният директор на Българското национално радио Светослав Костов, представи пред Съвета за електронни медии (СЕМ) становище срещу искането за предсрочно прекратяване на мандата му. В текста на становището до регулатора се казва, че Костов не е извършвал, нито е допускал други лица от БНР да извършат системни или груби нарушения на Закона за радио и телевизия (ЗРТ). Той не носи отговорност за действия или бездействие на други служители, тъй като не е бил уведомен за тях. В становището се казва още, че в ЗРТ липсва определение за „груби“ нарушения. В изложението до СЕМ подробно е дадено обяснение защо изброените от регулатора „системни“ нарушения са неоснователни. В мотивите на Съвета, които бяха изпратени миналата седмица до Генералния директор на радиото, са изброени три административно-наказателни производства срещу БНР, които да са повод за отстраняването му, както следва: № РД-10-25/28.08.2019 г., № РД-10-26/02.10.2019 г. и № РД-10-27/02.10.2019 г.
 
Две от тези производства не касаят нарушение на чл. 10 от ЗРТ, където са определени основните принципи на работа на БНР и БНТ, само нарушаването на които принципи може да бъдат мотив за освобождаването на Костов от заеманата от него длъжност.
 
Цитираното от регулатора постановление РД-10-25/28.08.2019 г. е за нарушение извършено по време на мандата на предишния Генерален директор на БНР - Александър Велев. То не може да бъде мотив за освобождаване на следващия Генерален директор Светослав Костов.  Наказателно постановление № РД-10-27/02.10.2019 касае твърдения за нарушение на чл. 17, ал.2 във връзка с чл.10, ал.1, т.2 от ЗРТ, но същото се обжалва за неговата законосъобразност и също не може да бъде мотив за предсрочно прекратяване на мандата на Генералния директор.
 
Наказателно постановление № РД-10-26/02.10.2019 г., което се отнася до нарушаване на лицензията на БНР, също е обжалвано, тъй като в нито един момент на 13.09.2019 г., БНР не е спирало да предоставя радиоуслуга по отношение на  програма “Хоризонт” чрез електронна съобщителна мрежа по смисъла на ЗРТ. Към становището си до СЕМ, Генералният директор на БНР е приложил извлечение от сравнителна статистика за потребителите ползвали радиоуслугите на БНР разпространявани чрез интернет страницата на медията, както и копие от констатациите от извършената проверка на Комисията за регулиране на съобщенията.
 
РРТС „Белоградчик", РРТС „Ивайловград" и РРТС „Трещеник" са спрени със заповед на “Нуртс България” ЕАД. Случаят все още се разследва от Прокуратурата на Република България. Приложени са и доказателства за това, че на 13.09.2019 г. от РРС Кърджали, РРС Видин, РРС Бургас, РРС Варна, РРС Шумен, РРС Благоевград, РРС Стара Загора, РРС Пловдив и Радио София, са излъчвали информационните бюлетини на програма “Хоризонт” на БНР.  Във връзка с твърдението за евентуалното нарушение на гарантираното право на информация на българските граждани, в становището се казва, че БНР не е спирало да предоставя такава информация в национален мащаб чрез другата си програма с идентичен териториален обхват и времеви параметри на излъчване, а именно “Христо Ботев”.
 
Изложеното в мотивите на регулатора твърдение за поставяне на БНР в ситуация на невъзможност за изпълнение на задълженията си съгласно чл. 51 от ЗРТ, относно защита живота и здравето на гражданите в ситуация на бедствие или криза, няма никаква връзка с нарушение на чл.10 от ЗРТ. БНР има лицензирана повече от една програма с разпространение на цялата територия на България. Нито лицензията, нито ЗРТ правят разлика с коя от програмите си БНР следва да изпълнява вменените и задължения. И двете програми на БНР са с почти идентично покритие, както по население, така и по територия. Никъде в ЗРТ не се определя програма „Хоризонт“ за водеща и единствена програма на Българското национално радио. Във възражението си до Съвета за електронни медии Светослав Костов казва още, че поредица от действия е довела до репутационно-неприятна ситуация за БНР, която е била използвана по недопустим начин за други цели, различни от вижданията за благото на радиото.
 
За да не бъдат допускани подобни ситуации, отчитайки и нуждата от постоянна профилактика на съоръженията, потенциалната възможност за настъпването на извънредни аварии и ситуации, както и особената роля на БНР, със заповед 71-453 от 01.10.2019 Светослав Костов е разпоредил всеки един подобен случай, да бъде разрешаван след вземане на решение на УС на БНР и след писмено съгласуване с Програмен Директор, Директор на Дирекция „Техника“ Главен инженер и ръководител сектор „Централна и приемна апаратни“. В заключение Генералният директор на БНР Светослав Костов завява, че единствено законосъобразно и в интерес на радиото би било решението на СЕМ да прекрати процедурата по предсрочно му освобождаване.