В Софийски градски съд продължава делото „Батко”
В Софийски градски съд продължава делото „Батко” / Sofia Photo Agency, архив

Делото срещу бившия директор на фонд „Републиканска пътна инфраструктура" Веселин Георгиев продължава в Софийски градски съд (СГС) днес.

В началото на тази година, на 4 януари 2013 г., обезпечителни мерки за възбрана и запор върху имуществото на станалия известен с аферата „Батко и Братко" Георгиев и неговата съпруга бяха наложени от СГС и Сливенски окръжен съд по искане на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. Запорираното в полза на държавата имущество е на стойност над 4,1 млн. лева и включва недвижими имоти, акции, облигации, дружествени дялове и банкови сметки.

На 29 октомври 2012 г. Градският съд, в лицето на съдия Петя Крънчева, даде ход на делото срещу Веселин Георгиев. Един от свидетелите, които бяха изслушани тогава, беше Христо Тодоров, главен одитор в Сметната палата. Той заедно с още няколко експерти започва преди години проверка за финансовото управление на Пътния фонд през цялата 2006-а. В хода на проверката, обаче, излизат публикации в пресата за злоупотреби, свързани с провеждането на обществените поръчки във фонда и по-специално с тези, спечелени от фирма „Биндер". В следствие на това председателят на Сметната палата взима решение в обхвата на одита да се включат и процедурите с участието на тази фирма и свързаните с нея консорциуми.

Според обвинението в нарушение на Закона за обществените поръчки през 2006 и 2007 г. Веселин Георгиев в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение е одобрил сключването на договори между ръководения от него фонд и няколко фирми, с цел да набави имотна облага за братята си Бойко и Емил Георгиеви. От това са настъпили значителни вредни последици за държавата. Договорите са за десетки милиона лева.