Каква да бъде цената на природния газ от 1 ноември. Това обсъдиха на открито заседание в Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/. 

Предложението на "Булгаргаз" от 11 октомври предвиждаше цената на природния газ у нас от 1 ноември да бъде 124,76 лв. за мегаватчас (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) и включва компонента за дейността "обществена доставка" и компонента "задължения към обществото". 

„Булгаргаз": Не препродаваме евтиния азерски газ, той влиза в ценовия микс

Цената за октомври е 94,54 лв. за мегаватчас (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Това означава поскъпване от малко над 30 на сто. 

На заседанието днес обаче бе обсъден и вариант цената на природния газ от 1 ноември да бъде по-ниска от тази за октомври. От КЕВР посочиха, че има фактори, които би трябвало да направят устойчива тенденцията за намаляване на цената. А като основание за по-ниска цена посочиха решението на президента на Русия Владимир Путин, който обяви, че от 8 ноември "Газпром" започва да запълва газовите находища в Европа. Другата причина е, че въвеждането в действие на "Северен поток-2" няма да наруши снабдяването с природен газ по другите маршрути, по които се доставя природен газ от Русия чрез "Газпром" за останалите европейски страни, което вчера посочиха от министерството на икономиката на Германия.

Окончателното решение за цената на природния газ за ноември ще бъде взето на 1 ноември на закрито заседание.

БЕХ готов да даде нов заем на „Топлофикация София“ срещу дялове от дружеството

Изпълнителният директор на "Булгаргаз" Николай Павлов съобщи, че на 27 октомври е подписан договор между "Булгаргаз" и Българският енергиен холдинг. Доставките са гарантирани за ноември. Павлов посочи, че очакват трайно решение, което ще позволи „Топлофикация София“ да заплаща регулярно своите доставки.

БТА