/ iStock/Getty Images
През следващата година България и Румъния ще имат право да осъществяват риболов на калкан общо в размер на 150 тона (по 75 т за всяка страна), което е с 32 процента повече спрямо досегашното разрешено количество. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на земеделието, храните и горите.

До момента двете държави имаха разрешен улов по 57 тона. Това стана ясно по време на 43-та годишна сесия на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (ГКРСМ) в Атина. Предвид голямото значение на този вид риболов за сектора е постигнат сериозен успех за страната ни.

Осъдиха бившия директор на Агенцията по рибарствоМного важно послание за бъдещото управление на калкана е подобряването на научните съвети чрез повишаване на количеството и качеството на данните от риболова. В тази връзка, ефективната работа между риболовния сектор, науката и администрацията е от ключово значение. Положителната тенденция в състоянието на запаса на калкан е стимул за всички крайбрежни държави да продължат да полагат усилия за постигане на ниво на риболов, съответстващо на максималния устойчив улов.

По време на годишната сесия са били одобрени мерки за мониторинг, наблюдение и контрол в рибарството в зоната на компетентност на ГКРСМ, както и въвеждането на мерки за защита на уязвимите морски екосистеми и др. Обсъдени са били и бъдещи действия за опазване, управление и контрол на ключови морски запаси в Средиземно и Черно море.
Решението предстои да бъде официализирано в доклад от заключителната среща на 43-та годишна сесия.
БТА