/ iStock/Getty Images
Депутатите приеха поправки в Закона за лечебните заведения на първо четене.

Според мотивите на вносителите от ГЕРБ с тях се привежда в съответствие Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) със закона зза публичните предприятия (ЗПП). Това се налага, тъй като лечебните заведения попадат в приложното поле на ЗПП и с промените ще се избегнат съществуващите противоречия между двата закона.

Като такъв пример Даниела Дариткова посочи, че сега управител или изпълнителен директор не може да упражнява и преподавателска дейност. С поправките обаче това ще бъде променено и специалистите ще могат да преподават.

С текстовете се предлага да се запази и изискването съветите на директорите на държавните лечебни заведения за болнична помощ да се състои от трима членове.

По време на дебатите от БСП се обявиха против законопроекта, като проф. Георги Михайлов настоя, че по този начин специалистите от болницата няма да могат да участват в управленските бордове на лечебните заведения.