"75% от осигурителния доход ще бъде платен за периода на новите мерки. Хората в неплатен отпуск в следващите 10 дни ще са със запазени осигуровки", съобщи министърът на труда и социалната политика Деница Сачева в Добрич, където представи мерките за подпомагане на бизнеса и физически лица през следващото частично затваряне заради коронавируса, което започва на 22 март.

По думите ѝ по мярката "Запази ме" ще има нужда от допълнителни 7 млн. лв. за тези 10 дни на частичен локдаун.

Хората, които ще излязат в неплатен отпуск за следващите 10 дни от засегнатите бизнеси ще бъдат със запазени осигурителни права, защото с промяна в закона до 90 дни неплатен отпуск поради заповед на държавен орган вече се считат за осигурителен стаж и тези хора няма да имат проблем при пенсиониране в последствие.

По думите ѝ всички компенсации ще могат да бъдат изплатени до 15 април, в случай че се кандидатства в началото на месеца.